Co dělat při dopravní nehodě?

 • Můžete kontaktovat naši servisní a odtahovou službu na tel: 723 083 102
 • Odtáhneme Vaše vozidlo do autoservisu
 • Zajistíme potřebnou dokumentaci a vyřídíme Vaši pojistnou událost u smluvních pojišťoven
 • Havarované vozidlo opravíme, provedeme karosářské i lakýrnické práce dle doporučení výrobce
 • Nabídneme Vám náhradní vozidlo za přijatelnou cenu.

Případně můžete též kontaktovat centrálu ŠKODA Assistance na tel: 800 120 000.

 • Pracovníci centrály Vám v této nepříjemné situaci poradí, jak dále postupovat a zprostředkují Vám požadované služby
 • jako odtah vozidla k autorizovanému servisnímu partnerovi ŠKODA
 • zajistí náhradní dopravu pro posádku vozidla, přenocování v hotelu apod.
 • Poradenská služba a zprostředkování Vámi požadované služby je pro Vás zcela bezplatné. Poskytnuté služby, které nejsou z Vaší strany kryty pojištěním, budou z Vaší strany uhrazeny.


Postup v případě nehody:

 1. Zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody.

 2. Je-li někdo zraněn, poskytněte první pomoc a zavolejte záchrannou službu (155) a hasiče (150, 112)

 3. Je-li to nutné, zavolejte policii (158) a vyčkejte na místě nehody do jejího příjezdu. Sepište s nimi protokol. Pokud nesouhlasíte s postupem vyšetřování, napište to do poznámky formuláře.

 4. Vyměňte si údaje s účastníky nehody. Požádejte svědky je o pomoc – vyčkání do příjezdu policie na místo nehody a svědectví do protokolu o nehodě.

 5. Zapište si SPZ, VIN, značku a typ zúčastněných vozidel, stejně jako telefonní čísla, jména, příjmení a adresy řidičů, sídla vlastníků vozidla a číslo zelené karty, pojistné smlouvy, název pojistitele, platnost zelené karty. Poznamenejte si jména, adresy a telefonní čísla případných svědků.

 6. Není-li přítomna policie, vyplňte s nimi záznam o dopravní nehodě

 7. Vozidla nepřemísťujte, pokud je však nutné obnovit provoz na komunikaci, ještě před tím vyznačte situaci a stopy po nehodě. Zakreslete přesný náčrt dopravní nehody.

 8. Opusťte vozidlo, ale i komunikaci do bezpečné vzdálenosti

 9. Je-li vaše auto nepojízdné, kontaktujte asistenční centrálu ŠKODA v ČR: 800 120 000, v zahraničí T: +420 236 090 002. A odtahovou službu Autoservis Jindra T: 723 083 102.

  Upozornění:
  Obecně platí doporučení, nepřijímat nabídky poskytnutí asistenčních služeb od poskytovatelů, kteří se náhodně objeví na místě dopravní nehody a nejsou smluvními asistenčními službami Vaší pojišťovny, eventuálně smluvními asistenčními službami dalšího účastníka či viníka nehody.

 10. Zajistěte neprodlené předání sepsaného záznamu o dopravní nehodě pojistiteli, nebo přenechte starosti s nám, postaráme se o správné vyřízení a likvidaci pojistné události.

 11. Pokud neznáte údaje o odpovědnostní pojišťovně škůdce, obraťte se na Informační středisko České kanceláře pojistitelů (www.ckp.cz)


Ohlaste nehodu policii, jde o povinnost zejména v případech:

 • Jsou na místě zranění
 • Hmotná škoda na vozidle či přepravovaných věcech zřejmě převyšuje 100.000 Kč
 • Nelze zabezpečit obnovení plynulost provozu
 • Byla způsobena škoda na majetku třetí osoby
 • Nejste-li majitelem vozu (operativní leasing, půjčovna, služební vůz atd.)


Kontakt:
Autoservis Jindra s.r.o., Soběslav, info@autoservisjindra.cz, odtahová a asistenční služba: 723 083 102, T: 381 521 094, 381 521 357.