Desatero bezpečného opuštění vozidla

Zde je vytvořen souhrn obecných bezpečnostních doporučení
a opatření vozidla pro každého motoristu:

  1. Zamkněte vůz a aktivujte všechny dostupné bezpečnostní systémy vozu

  2. Neponechávejte ve vozidle žádné doklady, rezervní klíče a osobní věci

  3. Musíte-li ve vozidle něco ponechat, uložte to do zavazadlového prostoru

  4. Navigace a jiné doplňky, vezměte s sebou

  5. Parkujte v garáži nebo na dobře osvětleném a přehledném místě

  6. Použijte výstražné samolepky, které informují o zabezpečení vozidla

  7. Označte skla vozidla nesmazatelným kódem

  8. Rozmyslete si koho cestou pozvete do svého auta

  9. Při opravě vozidla vyjměte nejprve potřebné součástky a nářadí a vozidlo uzamkněte

  10. Při jízdě v kolonách, ve městě i mimo vozidlo zevnitř uzamkněte

 

 -
 -
 -
 -