Postup při likvidaci pojistné události

Obecný postup při likvidaci pojistné události

Nabízíme Vám stručný popis jak postupovat při likvidaci škody po autonehodě a řešení pojistné události.

Autoservis Jindra je smluvním servisem těchto pojišťoven: Česká pojišťovna, Allianz pojišťovna, Generali pojišťovna, Uniqa pojišťovna. U ostatních pojišťoven zajistíme návštěvu a prohlídku pověřeného likvidátora Vaší smluvní pojišťovny.

Pověřeným technikem pro likvidaci pojistných událostí naší společnosti Autoservis Jindra s.r.o. je pan Zdeněk Jindra sen., kontaktovat ho můžete na T.: 381 521 094, M: +420 602 659 049. Rád Vám poradí ve Vašem konkrétním případě.

Postup:

1. Ohlášení škody: Je nezbytným předpokladem k tomu, aby pojišťovna ve věci začala jednat. Většina pojišťoven umožňuje oznámit škodu i jiným způsobem než písemně. Může se to tedy dít telefonicky, emailem, faxem a také na webových stránkách má většina pojišťoven uvedeny pokyny a způsob oznámení pojistné události.

2. Doložení rozsahu škody, poškození: Škodu na věci je nezbytné vždy řádně doložit. Nejvhodnějším způsobem je, kdy ji prohlédne pracovník pověřený pojišťovnou, technik nebo likvidátor. Poškozené vozidlo může také prohlédnout smluvní servis pojišťovny. Seznam smluvních opraven a servisů najdete na web stránkách jednotlivých pojišťoven. Vhodným důkazem je i dokumentace policie. Velmi dobré je pořídit si vlastní dokumentaci např. mobilním telefonem. Dá se tak předejít mnohým sporům.

3. Prokázání výše škody: Každý je povinen prokázat, jak vysoká škoda mu vznikla. To lze provést různými způsoby. Dokladem za opravu vozidla, nejlépe ve smluvním servisu, kde máte jistotu, že vozidlo bude opraveno tak, jak má býti a pojišťovna nebude zpochybňovat cenu opravy, ale případné problémy si vypořádá sama se servisem.

4. Šetření pojišťovny: Pojišťovna má samozřejmě právo nahlášenou škodní událost prošetřit. To neodkladně. Šetření musí být ukončeno ve lhůtě 3 měsíců od nahlášení škody a do 15 dnů po skončení šetření vyplatit případné pojistné plnění. Lhůtu 3 měsíců lze po oboustranné dohodě prodloužit nebo, pokud ji nemůže z jakýchkoliv důvodů dodržet, musí tento důvod pojišťovna pojištěnému sdělit.

5. Pojistné plnění: Do 15 dnů od ukončení šetření je pojišťovna povinna buď pojistné plnění vyplatit nebo pojištěnému sdělit důvody proč pojistné plnění neposkytne.

6. Nesouhlas s výší pojistného plnění: Pokud pojištěný není spokojen s pojistným plněním nebo s jeho neposkytnutím, určením ceny zbytku vozidla při totální škodě, má právo s ním nesouhlasit. Nesouhlas by měl být vyjádřen písemným způsobem a měly by v něm být uvedeny důvody nesouhlasu. Pojišťovna důvody přezkoumá a sdělí pojištěnému jak se rozhodla. Zde není zákonem stanovena lhůta k vyřízení takového nesouhlasu.

7. Soudní jednání: Pokud není nesouhlasu s pojistným plněním vyhověno nebo se pojistitel a pojištěný nedohodnou na nějakém řešení nezbude pojištěnému, než aby požádal soud, aby spor rozhodl.

 -
 -
 -
 -